Wat doet een OCO?

Wat doet een OCO (onafhankelijke ondersteuner)?

De naam OCO komt van Onafhankelijk Cliëntondersteuner. Een OCO weet wat in jouw situatie mogelijk is. Helpt bij het maken van moeilijke keuzes en kan meegaan naar gesprekken. Ook kan een OCO bemiddelen bij een aanvraag- of bezwaarprocedure.

Bekijk de video over OCO

Hoe onafhankelijk is een OCO?

Iedere inwoner die te maken heeft met het sociaal domein van de gemeente, het Servicebureau, WIJeindhoven, de Wmo, Wlz, Jeugdwet of een zorgaanbieder via de gemeente, heeft recht op onafhankelijke ondersteuning (OCO). Dit is in de wet geregeld. Via subsidie geeft de gemeente aan organisaties de opdracht om OCO’s beschikbaar te stellen. Voor jou is OCO gratis.

Een OCO:

  • staat los van de gemeente;
  • stelt jouw (ondersteunings-)vraag centraal;
  • staat naast jou (maar niet per definitie tegenover de gemeente of zorgaanbieder);
  • beslist of adviseert niet over beschikkingen en indicaties;
  • kan op alle leefgebieden ondersteunen;
  • biedt zelf geen zorg;
  • heeft geen andere belangen dan jouw belang.
     

In Eindhoven bieden verschillende organisaties onafhankelijke ondersteuning (OCO) aan. Je vindt ze op de pagina "Waar vind ik een OCO?".